نام

سمت

تلفن

آقای دکتر بهمن نادری

مدیر دفتر استعدادهای درخشان

2280- 34579600

خانم لیلا بختیاری

کارشناس استعدادهای درخشان

2280- 34579600  

 

 قابل توجه دانشجویان محترم استعداد درخشان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تهران و کرج

ساعت کار دفتر استعدادهای درخشان

روز

ساعت

شنبه

8:00 لغایت 12 –  13:30 لغایت 15:30

یکشنبه

8:00 لغایت 12 – 13:30 لغایت 15:30

دوشنبه

8:00 لغایت 12 –  13:30 لغایت 15:30

چهارشنبه

8:00 لغایت 12 –  13:30 لغایت 15:30

 

زمان تماس تلفنی و مراجعه حضوری به دفتر استعدادهای درخشان جهت صدور گواهی و هرگونه امور مربوط به تائیدیه رتبه:

روز

ساعت

شنبه

8:00 لغایت 12 – 13:30 لغایت 15:30

یکشنبه

8:00 لغایت 12 –  13:30 لغایت 15:30

 

آدرس: كرج- حصارك- دانشگاه خوارزمي- ساختمان مركزي- طبقه اول- راه‌روي حراست- دفتر استعدادهای درخشان

آدرس الکترونیکی:   talented@khu.ac.ir