منو های اصلی
Skip to Content

اصلاحیه فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) بدون آزمون دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی 96-95 (سهمیه استعدادهای درخشان)