منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان ثبت‌نام و ارائه درخواست استفاده از جايزه‌هاي تحصيلي بنياد ملي نخبگان در سال 96-95

زمان ثبت‌نام و ارائه درخواست استفاده از جايزه‌هاي تحصيلي بنياد ملي نخبگان در سال 96-95  براي دانشجويان جديدالورود و ساير دانشجوياني كه تا كنون موفق به ثبت‌نام نشده اند، از تاريخ 95/7/15  تا  95/8/5 تعيين شده است. جهت كسب هرگونه اطلاعات بيشتر به آدرس Tehran.bmn.ir مراجعه نماييد.