نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجويان عضو باشگاه استعدادهاي درخشان

دانشجويان عضو باشگاه استعدادهاي درخشان چنانچه متقاضي شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي برگذار شده در سطح دانشگاه مي‌باشند، جهت ارائه درخواست خود به دفتر استعدادهاي درخشان مراجعه نمايند.