منو های اصلی
Skip to Content

قابل توجه متقاضيان محترم كارشناسي ارشد و دكتري بدون آزمون (سهميه استعدادهاي درخشان)

تاريخ شروع ثبت‌نام در فراخوان 95/01/25 مي‌باشد. ثبت‌نام در فراخوان به صورت آنلاين بوده و متقاضيان مي‌توانند در تاريخ مذكور جهت اطلاع از شرايط و نحوه ثبت‌نام به دستوالعمل موجود در فراخوان‌ها مراجعه نمايند.