اهداف و وظایف

به سایت دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه خوارزمی خوش آمدید.

با توجه به رسالت ذاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در راستای تربیت سرمایه های انسانی متعهد و متخصص و فراهم نمودن زمینه جذب، هدایت و شکوفایی نخبگان و استعدادهای برتر، یکی از مهمترین راهبردهای ترسیم شده در اسناد علمی ​ کشور است و با عنایت به محوریت دانشجو به عنوان یکی از ارکان نظام آموزش عالی، لازم است تدوین قوانین و مقررات بهینه، کارآمد و بهره گیری از این قوانین به منظور تسهیل و حمایت از این سرمایه های ارزشمند مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد. دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه خوارزمی، بخشی ازمجموعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه است که هدف آن، حمایت از دانشجویان با استعداد برتر در جهت ادامه تحصیل و ارتقای عملکرد آموزشی – پژوهشی و نظارت بر حسن عملکرد ایشان می باشد.

اخبار و اطلاعیه ها
چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۷ اردیبهشت
سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰
۲۵ آبان
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰
۱۰ آبان
پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
۲۹ مهر
اطلاعیه آخرین مهلت انصراف
پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
۲۹ مهر
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
۲۸ مهر
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
۱۰ شهریور
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
۱۰ شهریور
دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰
۸ شهریور
دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰
۸ شهریور
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
۲۳ تیر
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰
۵ خرداد
پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
۲۱ فروردین
جایزه شهید احدی بنیاد ملی نخبگان
پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
آرشیو