اهداف و وظایف

به سایت دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه خوارزمی خوش آمدید.

با توجه به رسالت ذاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در راستای تربیت سرمایه های انسانی متعهد و متخصص و فراهم نمودن زمینه جذب، هدایت و شکوفایی نخبگان و استعدادهای برتر، یکی از مهمترین راهبردهای ترسیم شده در اسناد علمی ​ کشور است و با عنایت به محوریت دانشجو به عنوان یکی از ارکان نظام آموزش عالی، لازم است تدوین قوانین و مقررات بهینه، کارآمد و بهره گیری از این قوانین به منظور تسهیل و حمایت از این سرمایه های ارزشمند مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد. دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه خوارزمی، بخشی ازمجموعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه است که هدف آن، حمایت از دانشجویان با استعداد برتر در جهت ادامه تحصیل و ارتقای عملکرد آموزشی – پژوهشی و نظارت بر حسن عملکرد ایشان می باشد.

img_yw_news
اخبار و اطلاعیه ها
چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
۵ مهر
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲
۲۱ شهریور
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۰ خرداد
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
۳۰ اردیبهشت
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۵ اردیبهشت
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۰ اردیبهشت
سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
۲۹ فروردین
یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱
۱۱ دی
چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۷ اردیبهشت
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
۲۸ مهر
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
۱۰ شهریور
آرشیو