تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

موضوع نیمسال اول
پیش ثبت نام نیمسال ۴۰۱
(صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
۵ ـ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۰
(۱۲ ۱ خرداد ماه ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی۴۰۰-۹۹ )
انتخاب واحد ۱۶ ـ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر ۱۷-۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۰
شروع کلاسها ۱۴۰۰/۶/۲۷
حذف و اضافه دو درس (ویژه کارشناسی) ۴ - ۳ مهر ماه ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) ۱۷ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۰
پیش ثبت نام نیمسال آینده
(صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
۲۱ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال جاری ۲۰ آذر لغایت ۱ دی ماه ۱۴۰۰
پایان کلاسها ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰
امتحانات ۲۰ دی لغایت ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

  برنامه امتحانات دروس عمومی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (دریافت فایل)

دفعات مشاهده: 3207 بار   |   دفعات چاپ: 243 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

موضوع نیمسال دوم
پیش ثبت نام نیمسال ۴۰۲
(صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
۲۱ ـ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰
 
انتخاب واحد ۱۲ ـ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر ۱۳-۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰
شروع کلاسها ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
حذف و اضافه دو درس (ویژه کارشناسی) ۲ - ۱ اسفند ماه ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) ۲۸ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
پیش ثبت نام نیمسال آینده
(صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
۳۱ اردیبهشت لغایت ۴ خرداد ماه ۱۴۰۱
ارزشیابی نیمسال جاری ۳۱ اردیبهشت لغایت ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱
پایان کلاسها ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱
امتحانات ۳۰ خرداد لغایت ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۱

 

دفعات مشاهده: 21308 بار   |   دفعات چاپ: 1140 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر