دفتر استعداد درخشان- اطلاعیه و اخبار دفتر استعداد درخشان
تمدید فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها
متقاضیانی که موفق به انجام ثبت نام در این فراخوان نشده اند تا آخر وقت اداری روز دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۱۱ می توانند بعد از مطالعه شرایط فراخوان و رشته های پیوست در صورت حائز شرایط بودن ، نسبت به انجام ثبت نام و تکمیل فرم های پیوست در سیستم گلستان را اقدام نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعداد درخشان:
http://khu.ac.ir/find-22.22285.68473.fa.html
برگشت به اصل مطلب