دفتر استعداد درخشان- اطلاعیه و اخبار دفتر استعداد درخشان
تمدید مهلت ثبت نام در فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون۱۴۰۳-۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/25 | 
فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ تمدید شده است. لذا متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت نام و بارگذاری مدارک نشده اند و یا کسانی که نقص مدارک دارند می توانند تا ساعت  ۲۴ روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ به سیستم گلستان دانشگاه خوارزمی بخش ثبت نام دکتری بدون آزمون مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
این زمان قابل تمدید نبوده در سایت ثبتنام در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰  بسته می شود. 
برای اطلاع از جزئیات فراخوان و رشته های مورد پذیرش به فراخوان دکتری تخصصی بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ که در اطلاعیه های سایت دفتر استعدادهای درخشان درج شده مراجعه نمایید.

 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعداد درخشان:
http://khu.ac.ir/find-22.22285.68634.fa.html
برگشت به اصل مطلب