اهداف و وظایف

به سایت دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه خوارزمی خوش آمدید.

با توجه به رسالت ذاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در راستای تربیت سرمایه های انسانی متعهد و متخصص و فراهم نمودن زمینه جذب، هدایت و شکوفایی نخبگان و استعدادهای برتر، یکی از مهمترین راهبردهای ترسیم شده در اسناد علمی ​ کشور است و با عنایت به محوریت دانشجو به عنوان یکی از ارکان نظام آموزش عالی، لازم است تدوین قوانین و مقررات بهینه، کارآمد و بهره گیری از این قوانین به منظور تسهیل و حمایت از این سرمایه های ارزشمند مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد. دفتر جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه خوارزمی، بخشی ازمجموعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه است که هدف آن، حمایت از دانشجویان با استعداد برتر در جهت ادامه تحصیل و ارتقای عملکرد آموزشی – پژوهشی و نظارت بر حسن عملکرد ایشان می باشد.

img_yw_news
اخبار و اطلاعیه ها
یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱
۱۱ دی
چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۷ اردیبهشت
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
۲۸ مهر
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
۱۰ شهریور
آرشیو